tel: 503 144 481

1.Stosowanie prądów PS na centralny układ nerwowy
– neurastenia
– stany po zapaleniu opon mózgowych
– stany po wstrząśnieniu mózgu
– nerwice roszczeniowe
– zaburzenia w krążeniu płynu mózgowo – rdzeniowego
– jaskra
– migrena
– nadciśnienie chwiejne

2.Stosowanie prądów PS na tkanki obwodowe
– choroba Bechterewa
– choroba wibracyjna
– choroba Buergera stopy – tył + pas
– choroba wieńcowa skojarzona z tachykardią
– choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn
– choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
– dystrofia rzekomoprzesrostowa typu Duchenne’a
– gościec przewlekły postępujący
– częstoskurcz napadowy z objawami niedotlenienia w obrazie EKG
– impotencja u mężczyzn, oziębłość płciowa u kobiet
– kuracja wstępna przed rehabilitacją ruchową i elektrostymulacją mięśni
– kurcze mięśni podudzi i stóp
– kurcz pisarski
– miażdżyca tętnic kończyn
– nadciśnienie tętnicze
– nadczynność tarczycy
– niedokwasota i brak apetytu
– obrzęki kończyn, słoniowacizna
– obrzęki po operacjach na układzie chłonnym
– odziębiny i odmrożenia
– osłabienie słuchu, gwizdy i szumy w uszach
– owrzodzenia żylakowe podudzi, zmiany troficzne skóry
– postępujący zanik mięśni
– porażenia i niedowłady połowiczne
– stan bezczynności kończyny
– stany po chorobie Heinego-Medina
– stany po zakrzepowym zapaleniu żył
– stany po załamaniach kończyn
– stany pourazowe i zapalne obwodowego układu nerwowego
– stopa okopowa
– stwardnienie boczne zanikowe
– stwardnienie rozsiane
– zaburzenia rytmu serca z szybką jego czynnością, napadowe
migotanie przedsionków
– zanikowy nieżyt górnych dróg oddechowych
– zaparcia atoniczne
– zespół Raynauda
– zespół Sudecka
3. Stosowanie prądów PS w kosmetyce
– żylaki podudzi
– zmiany troficzne skóry
– owrzodzenie żylakowate
– zimne nogi i/lub ręce, również z zaburzeniami odżywczymi skóry i tkanek
– zimne kończyny jako skutek niedowładów połowicznych – leczenie stosujemy
tylko po stronie porażonej
– wszelkie obrzęki kończyn, w tym obrzęki kończyny górnej po operacyjnym
uszkodzeniu układu chłonnego kończyny po radykalnej operacji raka piersi
– zespół ciężkich nóg
– bolesne skurcze mięśni kończyn dolnych
– stan bezczynności kończyny po unieruchomieniu, szczególnie z towarzyszącym
zespołem Sudecka
– odziębiny i odmrożenia
– zespół Raynauda
– obrzęki po zakrzepowym zapaleniu żył (w połączeniu z żywieniem optymalnym)
– osłabienie sprawności seksualnej u mężczyzn, oziębłość płciowa kobiet
– brak apetytu, niedokwasota soku żołądkowego, nadmierne wychudzenie

4. Stosowanie prądów S na centralny układ nerwowy
– bóle głowy spowodowane przewagą mechanizmów naczyniorozszerzających
– choroby i stany depresyjne z obniżonym poziomem katecholamin
– migrena
– nadmierna senność
– niedoczynność tarczycy z obniżonym poziomem katecholamin
– parkinsonizmy: miażdżycowy, polekowy, pourazowy, po udarze mózgu
– tendencje samobójcze z obniżonym poziomem katecholamin

5. Stosowanie prądów S na tkanki obwodowe
– astma oskrzelowa
– bradykardia reagująca na atropinę i/lub katecholaminy
– choroba Leśniewskiego-Crohna
– choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
– migrena brzuszna
– nadkwasota
– nadmierna pobudliwość seksualna
– otyłość
– stany spastyczne zapalenia jelita grubego
– zaburzenia rytmu serca z bradykardią
– zaparcie spastyczne

6. Stosowanie prądów S w kosmetyce
– nadkwasota łącznie z chorobą wrzodową
– nadmierny apetyt
– otyłość – przez działanie na żołądek dla zmniejszenia apetytu
i nadkwasoty
– otyłość u ludzi reagujących na stres żarłocznością z brakiem lub ze zbyt
niskim wytwarzaniem lipazy lipoproteinowej, co powoduje brak lub znaczne
zmniejszenie wydalania wolnych kwasów tłuszczowych z własnej tkanki

7. Stosowanie prądów SVU
– nie trzymanie moczu (Incontinetio urinale)

8. Stosowanie prądów O
– zaparcia spowodowane osłabieniem mięśni gładkich

9. Stosowanie prądów NF
pomocnicze leczenie:
-niedowładów
– w stanach pourazowych
– w zaburzeniach troficznych
– w zaburzeniach czucia
– w drętwieniu kończyn
– w uczuciu zimna w okolicy pleców lub lędźwi.